Fluren 59 Penselrens

Fluren 59 Brush Cleaner

Produktbeskrivelse

Effektivt rengjøringsmidler til malerverktøy. Fjerner vanntynnbar og tradisjonell oljemaling, samt smuss og generelle urenheter. Bløtgjør og forebygger uttørking av penselhår.

Produktanvendelse

Brukes til rensing av pensler, ruller og annet malerverktøy, som er brukt til vanntynnbar eller white spirit- holdig maling.
Fjern mest mulig maling fra verktøyet. Innarbeid Fluren 59 Brush Cleaner grundig og skyll etter med rent vann.

Oppbevaring: Kjøligt, frostfrit og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Densitet (kg / liter)
1,0
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
ph
10
Blandingsforhold
Ufortynnet
Fortynning
Brukes ufortynnet

Nåværende TDS Versjon

april 2020