Flurethan Gulvmaling /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png

Varianter

10 L
1 479,00 kr / stykk
3 L
629,00 kr / stykk
0,75 L
229,00 kr / stykk
Halvblank, smussavvisende og diffusjonstett alkydoljemaling
Flügger Flurethan gulv maling er en spesielt robust og diffusjon urethangulvmaling.

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Overflate

Gulv

Finish

50, Halvblank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Halvblank, smussavvisende og diffusjonstett alkydoljemaling