Flutex 7S+

Flutex 7S+

Flutex S produkter er miljømerket maling. Produktene har gode påføringsegenskaper og er det optimale valget for produktivitet, finish og miljø.

Produktbeskrivelse

Matt 100 % akryl veggmaling. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav der overflaten er utsatt for smuss og slitasje.
  • Veggmaling
  • Synlig glans
  • Ekstra robust overflate

Produktanvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontorer, kjøkken, virksomhetslokaler, institusjon, klinikk, butikk og trappeoppganger.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Spesial Grunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 ⁰C
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Matt sterk overflate.
Dempet struktur, synlig glans og ensartet finish.
Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
100 % akrylmaling
Glans
7, Matt
Densitet (kg / liter)
1.39
Tørstoff vekt (%)
59,7
Tørstoff vol (%)
44,1
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
1 10 µg/m²h etter 28 døgn
Vaskbarhed
Class 1
Brannklasse (DS)
B-s1, d0
Fortynning
Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021


Erstatter TDS Versjon

juni 2021