Gulvlakk blank

Floor Varnish gloss

Flügger Floor Varnish er produkter til behandling av tregulv. Gir en smussavvisende, robust og slitesterk overflate.

Produktbeskrivelse

Blank PU-forsterket akrylgulvlakk. Fyldig med flott sammenflyting, ekstra slitesterk og skrapefast. Anbefales når det stilles høye estetiske og funksjonelle krav, på trafikkerte områder med noe bruksbetinget slitasje og smuss.
  • Slitesterk
  • Fyldig
  • Skrapefast

Produktanvendelse

Til alle tresorter i oppholdsrom, gangarealer, entré, trapperom, kontor og kjøkken. Underlaget skal være behandlet med grunnlakk eller tidligere lakkert.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Uensartet eller løstsittende lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.
Ubehandlet treverk grunnes med Flügger Floor Primer.
Eksisterende lakk rengjøres for smuss, skitt, fett og voks med Flügger Natural Wood Cleaner.
Mattslip, men unngå gjennomsliping.
Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
Optimal slitestyrke oppnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.
Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Blank, fargeløs, ekstra slitesterk, robust og skrapefast.
Fyldig finish med optimal sammenflyting.
Tåler alminnelig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universale rengjøringsmidler og oppvridd klut.
Sperrer ikke eventuell misfarging fra treverkets innhold av lignin eller garvesyre.
Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.
Overflaten kan brukes etter 24 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Lakk
Glans
80,Blank
Densitet (kg / liter)
1.03
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes, kan ikke tones
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

juni 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2021