Forankringsgrunn, dryppfri

Sealer Non-drop

Produktbeskrivelse

Transparent blåtonet grunningsmiddel med god inntrengning. Gir effektiv forankring og feste på lett avsmittende og sugende underlag. Brukes før malebehandling eller oppsetting av veggkledning.
  • Grunningsmiddel
  • Transparent
  • Matt

Bemerkninger

Forankringsgrunn, dryppfri - - 10 L
EAN13: 5701573766274
  • EU-Ecolabel (Blomsten)
Forankringsgrunn, dryppfri - - 1 L
EAN13: 5701573768780
  • EU-Ecolabel (Blomsten)

Produktanvendelse

Puss, betong, kartongkledde gipsplater og sandsparklede overflater før oppsetting av veggkledning eller malebehandling med tak- og veggmaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, rengjøres med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Underlaget mattslipes etter behov.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.

Påføring

Anstryker eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Ensartet mettet og transparent overflate.
Overflaten må ikke fremstå blank etter påføringen.
Ferdigbehandles med veggkledning og/eller dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS

Der gammel tapet- eller veggkledning renses og settes opp på nytt, vil grunning med forankringsgrunner, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrunning.
Bruk ev. i stedet Flügger Combi Primer.
Hvis overgrunning forlenger tørketiden medfører det risiko for dårlig feste.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Verneutstyr ved: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Grunning
Densitet (kg / liter)
1,03
Vekt %
13
Vol %
11
(m2/l) Ordinær rekkeevne
5
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
10 10 µg/m²h etter 28 døgn
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

april 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2021