Floor Varnish Gloss

Floor Varnish Gloss

Produktbeskrivelse

 • Blank PU-forsterket akrylgulvlakk. Fyldig med flott sammenflyting, ekstra slitesterk og skrapefast.
 • Anbefales når det stilles høye estetiske og funksjonelle krav, på trafikkerte områder med noe bruksbetinget slitasje og smuss.

Egenskaber

 • Slitesterk Fyldig Skrapefast
 • Fyldig
 • Skrapefast

Bemerkninger

Verneutstyr til: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Produktanvendelse

 • Til alle tresorter i oppholdsrom, gangarealer, entré, trapperom, kontor og kjøkken. Underlaget skal være behandlet med grunnlakk eller tidligere lakkert.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

 • Uensartet eller løstsittende lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.
 • Ubehandlet treverk grunnes med Flügger Floor Primer.
 • Eksisterende lakk rengjøres for smuss, skitt, fett og voks med Flügger Natural Wood Cleaner.
 • Mattslip, men unngå gjennomsliping.
 • Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
 • Optimal slitestyrke oppnås ved to eller flere behandlinger.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel eller rull.
 • Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
 • Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.
 • Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
 • Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.
 • Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
 • Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
 • Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.
 • Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
1
Gjenbehandlingstørr (Timer):
3
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Rengjøring av verktøy
Vann

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
1,03 kg/liter
Vekt %
0
Vol %
0
Fortynning
Skal ikke fortynnes, kan ikke tones
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.

Versjon

29-06-2020