Hånddesinfeksjon /globalassets/inriver/resources/37114_fl%C3%BCgger_hand-disinfection_1l_hand-d.png

Varianter

1 L
0,95 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H225) Meget brannfarlig væske og damp.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data