High Tech Aluminium /globalassets/inriver/resources/77298_ff_hightech_380ml.png
Flott metallisk look

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 1 Time

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Finish

Halvblank

Rekkeevne

14 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Flott metallisk look
  • Dekker maksimalt
  • Tåler temperaturer opp til 40°C