Interior Blackboard Finish

Interior Blackboard Finish

Produktbeskrivelse

Helmatt, vanntynnbar maling som gjør det morsomt og praktisk å lage flotte, personlige tavler til skriving med kritt. Har god vedheft til de fleste tørre, fettfrie underlag.
  • Gir en helmatt overflate beregnet til å skrive på med kritt
  • Akkurat der du ønsker det
  • God vedheft til de fleste underlag

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.
Smittende og løs maling fjernes.
Rengjøring før maling utføres med Fluren 37 grovrent. Ubehandlet treverk
grunnes med Flügger Interior Wood Primer. Metall grunnes med rusthindrende
grunnmaling.
Påføres med pensel eller korthåret rulle. Påfør minimum 2 strøk for å oppnå
best resultat. La malingen tørke mellom strøkene.

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Glans
3, Matt
Densitet (kg / liter)
1,3
Tørstoff vekt (%)
53
Tørstoff vol (%)
0
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Fortynning
Vann, skal normalt ikke fortynnesRengjøring av verktøy: Vann og såpeOppbevaring: Kjølig, frostfritt og i tett emballasje

Nåværende TDS Versjon

november 2010


Erstatter TDS Versjon

januar 2009