Interior Fix Primer

Interior Fix primer

Produktbeskrivelse

Akryl mellommaling som sikrer optimalt feste. Brukes innen- og utendørs for harde glatte overflater før behandling med finish maling.
  • Sikrer feste
  • Mellommaling
  • Matt overflate

Produktanvendelse

Keramiske fliser, hard PVC, glass, laminat, melamin, tidligere alkydmalte, epoksymalte og industrilakkerte overflater i tørre rom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Vannfeller eller muligheten for vannansamling og konstant vann- eller fuktpåvirkning må ikke forekomme.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materiale rengjøres med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Underlaget mattslipes etter behov.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.
Nytt eller bart avgrenset tre grunnes med Stop Primer.
Påfør 1 gang.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 ⁰C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Matt, dekket overflate.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS

Fullt feste oppnås etter gjennomherding.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Grunnmaling
Glans
Matt
Densitet (kg / liter)
1,48
Tørstoff vekt (%)
61
Tørstoff vol (%)
42
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Vann – skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020