Interior Magnetic Board

Interior Magnetic Board

Produktbeskrivelse

Primer med magnetisk effekt, som gir mulighet for å skape dekorative oppslagstavler på mange forskjellige overflater. Skal etter tørking overmales med maling i minimum glans 7, og virker heretter som en oppslagstavle.
  • Primer med magnetisk effekt
  • Magnetisk effekt på en lang rekke underlag

Fremgangsmåde

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Fluren 37
Grovrent. Glatte flater mattslipes. Omrør meget grundig før og under bruk.
Påfør fyldig med pensel eller rulle. Påfør magnetisk primer 2-3 ganger
etterfulgt av 1-2 strøk maling (minimum glans 7) i ønsket kulør.

OBS

Magnetmaling inneholder et metallpigment som kan danne en lyserød hinne på
overflaten av malingen i boksen. Denne forsvinner ved omrøring.
Det kan også lukte sterkt, men lukten forsvinner ved tørking.
Ingen av delene påvirker magnetmalingens produktegenskaper.

Tekniske data

Produkt type
Grunnmaling
Densitet (kg / liter)
2,4
Tørstoff vekt (%)
80
Tørstoff vol (%)
52
(m2/l) Ordinær rekkeevne
6
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
4
Fortynning
Vann, maks. 2%Rengjøring: Vann og såpeOppbevaring: Kjølig, frostfritt og i tett emballasje

Nåværende TDS Versjon

januar 2019


Erstatter TDS Versjon

januar 2017