Interior Radiator Finish

Interior Radiator Finish

Flügger Interior er vannbaserte emaljer til ferdigbehandling av tre og metall innendørs. Produktene er lette å bruke og gir en flott overflate med emaljeaktig karakter.

Produktbeskrivelse

Varmefast akryl lakkmaling med bløt, smidig konsistens og god sammenflyting. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer opp til 80 °C.
  • Bra sammenflyting
  • Hard overflate
  • Tåler konstant varmepåvirkning

Produktanvendelse

Rustbeskyttet jern og metall

Underlag

Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Fluren 37.
Grunn bart jern og metall med Metal Pro Multiprimer.
Harde, glatte underlag slipes matte og grunnes etter behov med Fix Primer.
Mal bare på kalde overflater, på varme overflater flyter ikke malingen optimalt sammen.
Påfør 1–2 ganger. Noen farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i avvikende nyanser
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 °C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til gjenbehandling
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Halvblank varmebestandig overflate.
Bra sammenflyting og emaljelignende finish.
Tåler vanlig smuss, bruksbetinget slitasje og rengjøring med universelt rengjøringsmiddel, myk børste, vann og klut.
Sperrer ikke for kvist og vannløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin.
Overflaten må kun belastes forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Akryl lakkmaling
Glans
40, Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.26
Tørstoff vekt (%)
48
Tørstoff vol (%)
33
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Vaskbarhed
Class 1
Fortynning
Vann. Fortynn med opptil 10 % vann ved sprøytning.
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

mai 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020