Interior Stop Primer

Interior Stop Primer

Produktbeskrivelse

Akryl grunn- og mellommaling med svært gode sperrende egenskaper og god sammenflyting. Anvendes når det er risiko for at vannoppløselige fargestoffer fra underlaget kan misfarge den etterfølgende malebehandlingen.
  • Gode sperrende egenskaper
  • Grunn- og mellommaling
  • Matt overflate

Produktanvendelse

Ubehandlet treverk eller tidligere behandlede underlag med risiko for gjennomslag fra knuter, lignin og vannoppløselige fargestoffer, vannskjold og nikotin.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materiale rengjøres med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.
Påfør 2 ganger for best effekt.

Påføring

Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Halvmatt, dekket overflate.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

OBS

Anvendes airless-sprøyte er det risiko for dysestopp og tilstopping av filtre, slange og pumper med mindre disse er fullstendig renset for annet materiale.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling før avvaskning i Metal Pro Cleaner. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type
Grunnmaling
Glans
Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1,26
Tørstoff vekt (%)
50
Tørstoff vol (%)
37
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Må ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Metal Pro Cleaner
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

desember 2021


Erstatter TDS Versjon

februar 2021