Iso 10 /globalassets/inriver/resources/iso_10.png
Matt vegmaling med tydelig glans, isolerende egenskaper, reduserer risikoen for gjennomslag av vannløselige fargestoff.
Iso 10 har isolerende egenskaper, kan brukes både som forankringsgrunn og sluttmaling. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, som utsettes for noe smuss og slitasje. Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
  • Veggmaling
  • Tydelig glans
  • Isolerende egenskaper

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 6 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Vegg

Finish

10, Matt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Veggmaling
  • Tydelig glans
  • Isolerende egenskaper
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data