Iso 10

Iso 10

Iso 5 og 10 er vanntynnbar maling med isolerende egenskaper. Disse produktene reduserer risikoen for gjennomslag av vannløselige fargestoff. Kan brukes både som forankringsgrunn og sluttmaling.

Produktbeskrivelse

Matt vegmaling med isolerende egenskaper. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, som utsettes for noe smuss og slitasje.
  • Veggmaling
  • Tydelig glans
  • Isolerende egenskaper

Produktanvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontorer, kjøkken, toalett, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, lett industrilokaler, butikk og trappeoppganger.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Sperrende maling
Glans
10,Matt
Densitet (kg / liter)
1,47
Vekt %
62
Vol %
45
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Vaskbarhed
Class 1
Fortynning
Skal ikke fortynnes
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020