Iso 5

Iso 5

Iso 5 og 10 er vanntynnbar maling med isolerende egenskaper. Disse produktene reduserer risikoen for gjennomslag av vannløselige fargestoff. Kan brukes både som forankringsgrunn og sluttmaling.

Produktbeskrivelse

Matt veg- og takmaling med isolerende egenskaper. Anbefales for lokaler med medium funksjonskrav, som utsettes for moderat smuss og slitasje.
  • Vegg- og takmaling
  • Svak glans
  • Isolerende egenskaper

Produktanvendelse

Oppholdsrom, entré, kontorer, kjøkken, toalett, virksomhetslokaler, klinikk og butikk.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Matt overflate.
Ensartet struktur med svak glans.
Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørking med en fuktig klut.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.
Sperringseffekten reduseres dersom produktet er tonet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Sperrende maling
Glans
5, Matt
Densitet (kg / liter)
1.47
Tørstoff vekt (%)
62
Tørstoff vol (%)
45
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Vaskbarhed
Class 1
Fortynning
Skal ikke fortynnes
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

mars 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2021