KABRIC Topcoat /globalassets/inriver/resources/37145_detale_topcoat.png
Effekt-fremkallende impregnering med vann- og smussavvisende effekt.
Impregnering til overflater behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag av puss, betong og murstein. Anbefales til lokaler med normale funksjonelle krav, som utsettes for tilsmussing og bruksbetinget slitasje.
  • Impregnering
  • Transparent
  • Smussavvisende svarende til matt malt overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Rekkeevne

15 (m2/l) Ordinær rekkeevne

15 (m2/l) Lang rekkeevne

12 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Impregnering
  • Transparent
  • Smussavvisende svarende til matt malt overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data