KC14

KC14

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle, så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse

Innfarget dekorativ sparkelmasse til vegger og tak. Ferdigbehandles med DETALE Topcoat. Gir en stofflig, avvekslende overflate med dybde. Anbefales til lokaler med normale funksjonelle krav, som utsettes for tilsmussing og moderat bruksbetinget slitasje.
  • Avveksling og dybde
  • Matt og fløyelsglatt finish
  • Smussavvisende svarende til matt malt overflate

Produktanvendelse

Oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant.
Betong, lettbetong, puss, tegl, gipsplater og tidligere malte flater.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting, fjernes med grunnrengjøring.
Harde, glatte underlag slipes.
Revner, ujevnheter og hull sparkles.
Påfør to ganger før påføring av DETALE Topcoat.

Påføring

Bredsparkel i et jevnt dekkende lag.
Bearbeid og utjevn sparkelmassen.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Jevn avvekslende overflate.
Overflaten blir ikke steinhard, og den er derfor mottakelig overfor støt og skrammer.
Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemiddel, vann og avtørring med fuktig klut.
Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

Tips

Effekten fremkommer av måten det sparkles på.
Sørg for å sparkle i myke buer og unngå å sparkle i samme retning.
Bobler kan forekomme og er med på å understreke et naturlig look.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg / liter)
1.08
Tørstoff vekt (%)
59
Tørstoff vol (%)
55
(m2/l) Ordinær rekkeevne
1
(m2/l) Lang rekkeevne
1
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Lagtykkelse (maks. mm)
4
Vaskbarhed
Class 2
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

desember 2020