Archaia Komposisjonsmaling Vegg og Tak

Archaia Komposisjonsmaling Vegg og Tak /globalassets/inriver/resources/78716_flugger_kompositionsmaling_vaeg_og_loft_10l-108530.jpg?5cfc96a2
Vanntynnbar maling som danner bro mellom moderne underlag og klassiske finish produkter.
Brukt som mellommaling, gir Komposisjonsmaling, en heldekkende overflate som skaper et godt ensartet underlag for etterfølgende behandlinger med tradisjonelle materialer. Kan også brukes som finishmaling.
  • Dekkende helmatt overflate
  • Mellommaling før limmaling og linoljemaling
  • Klassisk uttrykk

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 24 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Betong

Cement

Tapet

Målet

Gips

Finish

Matt, 2

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Dekkende helmatt overflate
  • Mellommaling før limmaling og linoljemaling
  • Klassisk uttrykk
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data