Archaia Komposisjonsmaling Vegg og Tak

Archaia Comp. Wall & Ceiling

Flügger Archaia er produkter som gir et klassisk utseende. Brukes til fredede og bevaringsverdige eiendommer eller der andre krav stilles til bevaring av bygningskultur og tradisjonelt estetisk uttrykk.

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar maling som danner bro mellom moderne underlag f.eks. sandsparklede overflater og klassiske finish produkter som limfarge og linoljebasert veggmaling. Brukt som mellommaling, gir Komposisjonsmaling, en heldekkende overflate som skaper et godt ensartet underlag for etterfølgende behandlinger med tradisjonelle materialer. Kan også brukes som finishmaling.
  • Dekkende helmatt overflate
  • Mellommaling før limmaling og linoljemaling
  • Klassisk uttrykk

Produktanvendelse

Innendørs til vegger og tak som alternativ til limmaling.
Velegnet som dekkende mellommaling på sandsparklede eller tidligere plastmalte vegger før behandling med tradisjonell maling f.eks. limmaling, tempera og linoljemaling.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Harde, glatte overflater skal slipes matt.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.

Påføring

Omrøres grundig før bruk.
Påføres med pensel eller rulle.
Skal påføres med pensel, hvis man ønsker overflater med et utseende så nær limmalings uttrykk som mulig.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Helmatt dekket overflate med utseende, dybde og glans som limmaling.
Overflaten oppløses ikke av vann, den tåler lett rengjøring og kan gjenbehandles uten at gamle malingslag først skal fjernes.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Emulsjonsmaling
Glans
2,Matt
Densitet (kg / liter)
1.12
Tørstoff vekt (%)
50
Tørstoff vol (%)
33
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Tetthet
Vanndamp: Sd = 0,12 m tilsvarende klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynning
Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

april 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2018