Lakkbeis

Stain Varnish

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Sort lakkbeis til kombinert innfarging og lakkering av treverk. Gir treet en meget robust og slitesterk overflate. Fås i halvblank og matt.

Produktanvendelse

Brukes innendørs på f.eks. bordplater, møbler og annet inventar av tre.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Rengjør tidligere lakkerte overflater med Natural Wood Wood Cleaner.
Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes.
Tørk av med en hardt vridd klut.

Påføring

Pensel eller rulle.
Omrøres før og under bruk.
Påfør 2 strøk lakkbeis med 24 timers mellomrom.
Slip lett mellom hvert strøk.
Kondensasjon under tørking / herding må ikke forekomme.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Innfarget overflate som fremstår mettet og ensartet i glans og finish.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

OBS

Kluter med produktet kan selvantenne.
Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

Tekniske data

Produkt type
Lakk
Densitet (kg / liter)
0,9
Tørstoff vekt (%)
45
Tørstoff vol (%)
0
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
12
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Penselrens

Nåværende TDS Versjon

oktober 2020


Erstatter TDS Versjon

september 2019