Linseed oil Putty

Linseed oil Putty

Produktbeskrivelse

  • Et stabilisert oljekitt som utover tradisjonelle alkydolje- og linoljemalinger, kan samarbeide med vannbasert maling, f.eks Flügger Vindusmaling eller Flügger 04 Wood Tex Dekkbeis.

Egenskaber

  • Brukervennlig konsistens
  • Har tendens til å bli veldig hard med årene

Bemerkninger

Produktanvendelse

  • Til kitting i forbindelse med innsetting av glass og reparasjoner av gamle vinduer.

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, absolutt støvfritt og tørt. Holdbarheten til linoljekitt er sterkt avhengig av kittens mulighet for å bibeholde olje, og bunnen bør derfor ikke være sugende ved kitting, men forbehandlet med f.eks. Flügger 01 Wood Tex Classic Grunnolje.

Påføring

  • Påføres med kittkniv eller sparkel.
  • Danner hinne etter ca. 1 uke og gjennomherder i løpet av 1 år.
  • Skal overmales innen 4 uker etter kitting. Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
24
Gjenbehandlingstørr (Timer):
72
Gjennomherdet (Dager):
7

Oppbevaring
Tett lukket

Rengjøring av verktøy
White spirit

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
2,0
Vekt %
0
Vol %
0
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RH

Versjon

02-07-2020