Natural Wood Boat Varnish

Natural Wood Boat Varnish

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Natural Wood Boat Varnish er en uretanalkydlakk spesielt for behandling på trevirke. Gir en robust, vær- og saltvannsbestandig overflate. Natural Wood Boat Varnish er tilgjengelig halvblank eller blank.

Produktanvendelse

Innendørs og utendørs for lakkering av tre.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Rengjør tidligere lakkerte overflater med Natural Wood Wood Cleaner.
Tidligere lakkerte overflater skal mattslipes.
Tørk av med en hardt vridd klut.
Ubehandlet tre, utendørs, grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje.
Det beste resultatet oppnås med 3 behandlinger før overflaten tas i bruk.

Påføring

Pensel.
Etter grunning påføres 3 strøk ufortynnet Natural Wood Boat Varnish.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke i samme retning.
Kondens under tørking / herding må ikke forekomme.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Fargeløs og blank overflate som fremstår mettet og ensartet i glans og finish.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

OBS

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av lakk.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Lakk
Glans
Blank,Halvblank
Densitet (kg / liter)
0.90
Tørstoff vekt (%)
46
Tørstoff vol (%)
40
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
4
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Penselrens

Nåværende TDS Versjon

september 2020