Plastisk Tre /globalassets/inriver/resources/73705_bostik_plastisk_trae_75ml-107311.jpg?6fb89f3b

Varianter

0,08 L
189,00 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H225) Meget brannfarlig væske og damp.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Gulv

Møbler

Tre