Plastisk Tre

Plastic Wood

Produktbeskrivelse

Plastisk Tre er produkter som Flügger forhandler, men ikke selv produserer. Produkt- og sikkerhetsdatablad finner du på: www.bostik.no

Tekniske data

Produkt type
Sparkel - og fugemasse
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0

Nåværende TDS Versjon

januar 2017


Erstatter TDS Versjon

januar 2008