Repafiller Exterior

Repafiller Exterior

Produktbeskrivelse

 • Vannfast, sementholdig sparkelpulver.

Egenskaber

 • God til reparasjon av sprekker, hull og skjøter på mineralske fasader

Bemerkninger

Produktanvendelse

 • Brukes ute til fylling av sprekker, hull o.l. på fasader/overflater med mineralsk bunn.
 • Kan også benyttes innendørs hvis det er behov for en særlig , vannfast sparkelmasse til mineralsk underlag, f.eks. våtrom.
 • Blandes under omrøring- 3 deler Repafiller Ute med 1 del vann, til en jevn konsistens. Skal derette stå i 15 minutter før bruk.
 • Brukstid ca. 3 timer. Lagtykkelse maks. 30 mm.
 • Bunnen skal være ren, tørr, fast og bæredykteig. støv , løse partikler eller porøs puss fjernes. Hullet må frmstå med skarpe avgrensede kanter.
 • Sterkt sugende bunn fuktes eller forvannes før behandling med sparkelmassen. Press godt inn hullet med sparkel.
 • Glatt etter med filsebrett eller fuktig svamp til en finpusset struktur oppstår.
 • Overflødig sparkelmasse på ikk-mineralsk bunn fjernes med vann.
 • Sparkelmasse på malte overflater skal fjernes.
 • Før overmaling grunnes det med det produkt som anvises på sluttmalingen.
 • Sparkelmassen er lett etsende.

Klargjør - før behandling

Påføring

 • Sparkelspade. Etterglattes evnt. med filsebrett.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
24
Gjenbehandlingstørr (Timer):
0
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Kjølig, tørt og frostfritt

Rengjøring av verktøy
Vann

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
2.95
Vekt %
0
Vol %
0
Fuktighet
60

Versjon

02-07-2020