Sandplast LH Ekstra

Sandplast LH

Flügger Sandplast er ferdigblandet sparkel klar til bruk. Anvendes til utjevning av tak og vegger. Produktene har optimerte arbeidsegenskaper og fylleevne, gode slipeegenskaper og minimalt svinn.

Produktbeskrivelse

Håndsparkel til tørre rom. Inneholder lette medium fyllstoffer med ekstra god fyllevne. Ferdigbehandles med veggkledning og/eller egnet tak- eller veggmaling i ønsket farge og glans.
  • Medium håndsparkel
  • Ekstra god fylleevne
  • Lys grå

Bemerkninger

Sandplast LH Ekstra - - 10 L
EAN13: 5701573764584
  • CE
  • Svanen

Produktanvendelse

Flekk- og finsparkling ved udjevning av puss, betong, lettbetong og tidligere malte overflater, og som finishsparkel på kartongkledde gipsplater, hvor samlingene er grunnsparklet med Sandplast 696 FOG eller Sandplast LB ilagt Marco Spark – perf eller Sheetrock gipsteip.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes med rensing, sliping og avstøving.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres med Fluren 49.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Sparkelmassen påføres og utjevnes.
Overflaten slipes og grunnes eller grunnmales før videre behandling.

Påføring

Påfør og utjevn med bredsparkel.
Avstem valg av verktøy til overflatens størrelse.
Påfør tilstrekkelig mengde, bearbeid og jevn ut sparkelmassen.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Risiko for svinn hvor sparkelmassen ikke er gjennomtørr før videre behandling.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Jevn overflate til videre behandling.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Sparkel - og fugemasse
Spatelens farge
Lys grå
Densitet (kg / liter)
1,09
Tørstoff vekt (%)
58
Tørstoff vol (%)
52
(m2/l) Ordinær rekkeevne
1
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
20
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
77 10 µg/m²h etter 28 døgn
Vedheft på betong
0,75
Lagtykkelse (maks. mm)
2
Kornstørrelse (maks. mm)
0,2
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

april 2020


Erstatter TDS Versjon

januar 2018