Lakk- Og Malingsfjerner

Paint Remover

Produktbeskrivelse

Paint Remover til oppmykning av maling og lakk.

Produktanvendelse

Brukes til avrensning av lakk og maling på basis av olje, alkyd, plastdispersjoner m.m. Vil ikke skade tre, metall eller glass.
Kan forårsake skade på plastmaterialer.
Påføres med pensel i et fyldig lag. La produktet arbeide i 1-2 timer, hvoretter lakk eller malingslaget er bløtgjort og kan avrenses.
Ved veldig tykke gamle lag må behandlingen evt. gjentas.
Avsluttende rengjøring med grunnrengjøringsmiddel og vann.
Når overflaten er tørr igjen, kan du på nytt male eller lakkere om ønskelig.
Bør ikke anvendes til avrensning på PVC eller andre plastmaterialer.
OBS: Paint Remover er mest effektiv ved arbeidstemperatur over 18°C.
Ved temperatur under 15°C forlenges reaksjonstiden.
Gass- og el-farge avbrenner skal ikke brukes sammen med Paint Remover.

Oppbevaring: Frostfritt

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Densitet (kg / liter)
1.03
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
Inneholder
Benzyl Alcohol Butyrolactone Butoxyethanol Aqua Glycerin Triethanolamine Hydroxypropyl methylcellulose Sodium Laureth Sulfate
Arbeidstemperatur
Min. +18°C
Fuktighet
60
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Fortynning
Anvendes ufortynnet
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Pensel rens

Nåværende TDS Versjon

august 2018


Erstatter TDS Versjon

september 2014