Terrasserent

Terrace Cleaner

Produktbeskrivelse

Effektivt rengjøringsmiddel til treterrasser m.m. Fjerner misfarging, urenheter, og rester av gammel treolje på alle tresorter, fx forvitret furu, gran og trykkimpregnert tre.
  • Meget effektiv mot misfarging

Produktanvendelse

Rengjøring av alle tresorter, fx forvitret furu, gran, trykkimpregnert tre, der etterfølgende skal behandles med treolje, beis eller maling.

Påføring

Anvendes konsentrert og påføres med pensel eller børste.
Etter oppbløtning i ca 10 minutter uten inntørking, avbørstes og spyles (evt. høytrykk) med rent vann inntil flaten er ren.
Ved kraftige urenheter kan behandlingen gjentaes.
La tørke godt før videre behandling.

OBS

Produktet kan etse glass, aluminium og andre alkalifølsomme flater.
Dekk til omhyggelig mot søl på f.eks. glass og beplantning.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
ph
14
Blandingsforhold
Brukes konsentrert
(m2/l) Ordinær rekkeevne
15
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

april 2021


Erstatter TDS Versjon

februar 2021