Tapetfjerner Ferdigblandet /globalassets/inriver/resources/52164_ff_tapetloss_10l.png

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data