Natural Wood Trelut

Natural Wood Lye

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Lut til lyst tre innendørs. Gir et jevnt, hvitskuret og lutbehandlet utseende med synlig trestruktur. Minimerer treets naturlige gulning slik at det forblir lyst. Vær oppmerkom på at farvetonen vil variere med den tresort det påføres på.

Produktanvendelse

På nytt, ubehandlet elller nedslipt tre. F.eks gulv, møbler eller bordplater, generelt overalt hvor man ønsker et lutbehandlet utseende.
Kan også brukes på eik.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fri for rester av maling, lakk eller oljebehandling.

Påføring

Rist før og under bruk.
Påfør med en børste eller roller i et jevnt lag i lengderetningen til treet.
Overlappene glattes med en børste mens treverket fremdeles er vått.

Resultat

Lutbehandlet tre skal etter ca. Vask i 1 time med Natural Wood Cleaner for å fjerne overskyttende pigmenter fra overflaten.
Etterbehandles med gulvsåpe eller gulvolje for å gjøre overflaten smuss- og vannavvisende.

Tips

For å skåne gulvet kan det være en god ide og sette filt-"knotter" under bord og stoler.

Miljøinformasjon

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket.
Verneutstyr til: Sprøyting: Overtrekksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type
Impregnering
Densitet (kg / liter)
1,1
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

april 2020