Våtromsmaling

Wet room paint

Flügger Våtromsmaling og Våtrumsgrunning anvendes til overflatebehandling i bad og lignende rom. Produktene anvendes iht. gjeldende lovgivning og offentliggjøring av krav til underlag, ytelse og vann- og damptetthet.

Produktbeskrivelse

Halvmatt våtromsmaling. Anbefales til overflater som utsettes for spesielt høye funksjonelle krav, hvor det forekommer skiftende fuktighet og vannpåvirkning, tilsmussing og bruksbetinget slitasje. Inngår i Flüggers våtromsbehandling ved oppsett av glassvev/glassfilt med Flügger Våtromsgrunning.
  • Stor slitestyrke og svært rengjøringsvennlig overflate
  • Hemmer muggvekst på overflaten
  • Til sluttbehandling i våtrom

Produktanvendelse

Bad, toalett og lignende våtrom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Revner, hull og ujevnheter sparkles med egnet fuge-/sparkelmasse.
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.
Glassvev/glassfilt settes opp og rulles over med Flügger Våtromsgrunning.
Påfør 2 ganger våtromsmaling. Enkelte nyanser krever ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i nyanseavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 ⁰C
Kondensdannelse under tørking/herding må unngås
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat

Miljøinformasjon

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Glans
30,Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1.22
Vekt %
49
Vol %
38
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
3
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)
16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
280 10 µg/m²h etter 28 døgn
Vaskbarhed
Class 1
Slitestyrke
kulde/varme: -20 – +50 °C Vann: Maks. 50 °C pH-verdi: 2-11
Fortynning
Vann
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

januar 2018


Erstatter TDS Versjon

januar 2017