Våtromsgrunn

Wet Room Primer

Flügger Våtromsmaling og Våtrumsgrunning anvendes til overflatebehandling i bad og lignende rom. Produktene anvendes iht. gjeldende lovgivning og offentliggjøring av krav til underlag, ytelse og vann- og damptetthet.

Produktbeskrivelse

Transparent blåtonet våtromsgrunning. Lim og grunnmaling til oppsetting og grunnbehandling av glassvev/glassfilt. Anbefales til overflater som utsettes for spesielt høye funksjonelle krav, hvor det forekommer skiftende fuktighet og vannpåvirkning. Inngår i Flüggers våtromsbehandling ved ferdigbehandling med Flügger Våtromsmaling.
  • Grunnmaling og lim
  • Blåtonet

Produktanvendelse

Bad, toalett og lignende våtrom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Sprekker, hull og ujevnheter sparkles med Sandplast LW.
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.
Glassvev/glassfilt settes opp og rulles over med Flügger Våtromsgrunning.
Ferdigbehandles etter 24 timer med 2 ganger Flügger Våtromsmaling.

Påføring

Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Flügger Våtromsgrunning påføres og veggkledningen oppsettes i den våte grunningen/limet.
Etter 5 minutter kan veggkledningen påføres enda et lag våtromsgrunning.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Transparent blåtonet overflate.
Ferdigbehandles med Flügger Våtromsmaling.
Belast overflaten med forsiktighet og unngå direkte vannpåvirkning før malingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Grunnmaling,Klister og Lim
Densitet (kg / liter)
1.04
Tørstoff vekt (%)
47
Tørstoff vol (%)
45
(m2/l) Ordinær rekkeevne
3
(m2/l) Lang rekkeevne
3
(m2/l) Kort rekkeevne
1
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes / må ikke tones.
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2018