Våtromsmaling

Wet room paint

Flügger Våtromsmaling og Våtrumsgrunning anvendes til overflatebehandling i bad og lignende rom. Produktene anvendes iht. gjeldende lovgivning og offentliggjøring av krav til underlag, ytelse og vann- og damptetthet.

Produktbeskrivelse

Halvmatt våtromsmaling. Anbefales til overflater som utsettes for spesielt høye funksjonelle krav, hvor det forekommer skiftende fuktighet og vannpåvirkning, tilsmussing og bruksbetinget slitasje. Inngår i Flüggers våtromsbehandling.
  • Stor slitestyrke og svært rengjøringsvennlig overflate
  • Hemmer muggvekst på overflaten
  • Til sluttbehandling i våtrom

Produktanvendelse

Bad, toalett og lignende våtrom.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rensing og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Revner, hull og ujevnheter sparkles med egnet fuge-/sparkelmasse.
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.
Glassvev/glassfilt settes opp og rulles over med Flügger Våtromsgrunning.
Påfør 2 ganger våtromsmaling. Enkelte nyanser krever ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør vått i vått og avslutt ved å stryke/rulle i samme retning.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i nyanseavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur ved sprøyting min. 12 ⁰C.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Halvmatt, sterk overflate.
Ensartet, jevn struktur med tydelig glans.
Tåler rengjøring med vann, rengjøringsmiddel, børste og klut.
Sterke og særlig mørke nyanser er mer sarte enn lyse ved slit og berøring.
Belast overflaten med forsiktighet og unngå direkte vannpåvirkning før malingen er helt gjennomherdet.

OBS

Ikke egnet til overflater hvor det er krav til vann- og damptett våtromssikring.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Glans
30, Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1.22
Tørstoff vekt (%)
49
Tørstoff vol (%)
38
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
3
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
280 10 µg/m²h etter 28 døgn
Vaskbarhed
Class 1
Slitestyrke
kulde/varme: -20 – +50 °C Vann: Maks. 50 °C pH-verdi: 2-11
Fortynning
Vann
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2018