Wall Seal

Wall Seal

Flügger Seal er elastiske fugemasser til lukking og utfylling av revner, samlinger og hjørner.

Produktbeskrivelse

Akrylfugemasse, innendørs. Overmalbar med godt feste og elastisitet.
  • Elastisk
  • Lett å bruke
  • Godt vedheft

Bemerkninger

Wall Seal - Hvit - 0,3 L
EAN13: 5701573791924
  • CE

Produktanvendelse

Anvendes til lukking av samlinger mellom himlinger, vegger, innfatninger, dører og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malte underlag.
Erstatter ikke innsparkling av strimlebånd ved overganger på gipskartongplater.
Fuger bør dimensjoneres slik at fugens bevegelse er under +/- 10 %.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som overføres til andre ting rengjøres med Fluren 37.
Nytt eller bart rengjort tre grunnes med Stop Primer.
Sugende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunning.
Bruk ev. fugeunderlag i rett dimensjon, fugedybde = ½ fugebredde.
Smale revner og samlinger utføres best som kvadratiske fuger.

Påføring

Fugepistol.
Fugepatronens gjengetopp skjæres av.
Spissen tilpasses med skrått snitt, < fugebredde.
Lett å bearbeide, trykkes på plass og glattes med fugegummi eller fugepinne og vann før fugen danner skinn.
Tilpass valg av verktøy til fugens bredde.
Overskytende fugemasse fjernes mekanisk.
Bruk ev. tildekningsteip som fjernes umiddelbart etter påføring.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Elastisk fuge, som kan oppta temperatur- og fuktbetingede bevegelser.
Tørr. matt ikke slipbar overflate som kan overmales.
Treverksknuter kan medføre misfarging.
Brukes ikke på steder med konstant fukt- eller vannpåvirkning.
Krakelering ved overmaling kan oppstå når maling ikke har elastisitet som fugen.

OBS

Fuger < 2 mm. eller > 7 mm. opptar ikke maksimal fugebevegelse.
Anvendes når det ikke er behov for vann- og diffusjonstett behandling.
Beskytter ikke fukt/vann-følsomme underlag mot oppfuktning.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig fugemasse fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende fugemasse i avløp. Lever den på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende fugemasse korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Sparkel - og fugemasse
Densitet (kg / liter)
1.7
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
85
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Temperaturbestandighet Min. (°C)
Max. +70°C
Temperaturbestandighet Min. (°C)
Min. -30°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
8
Fugebevegelse (%)
10
Hardhet (Mohs)
50 shore A
Volum Svinn (%)
10
Fugebredde (mm)
2
Min. Fugebredde (mm)
2
Maks. Fugebredde (mm)
7
Rengjøring av verktøy
Uherdet fugemasse fjernes med vann. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.
Supplerende Info
Oppfyller kravene til CE-merking jfr. EN 15651-1, F INT. Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet. Holdbarhet: 24 måneder i ubrutt emballasje.

Nåværende TDS Versjon

februar 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020