Wood Seal /globalassets/inriver/resources/rt79193_fl%C3%BCgger_wood-seal_300-ml_wood-s-20-737166.jpg?8624d07d

Varianter

0,3 L
99,95 kr / stykk
CE
0 kr

Leveringstid: 5-6 virkedager

Akrylfugemasse, innen- og utendørs. Overmalbar med godt feste og elastisitet.
Anvendes til lukking av samlinger og revner i treverk, paneler, vinduskarmer og lignende på de fleste bygningsmaterialer og malte underlag. Oppfyller kravene til CE-merking jfr. EN 15651-1, F EXT-INT.
  • Elastisk
  • Lett å bruke
  • Innen- og utendørs

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 24 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 8 Døgn

Bruk

  • Elastisk
  • Lett å bruke
  • Innen- og utendørs
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data