Regler vedrørende faremerking på kjemiske blandinger

Etter 1. juni 2017 skal det ikke selges, eller profesjonelt brukes, produkter med gammel faremerking (symboler).

Profesjonelle brukere, som har produkter med gammel merking, skal ommerke, destruere, eller på annen måte sikre at deres medarbeidere mottar nødvendig informasjon (Les mer på www.arbeidstilsynet.no).