Informasjon vedrørende sparkling av gipsskjøter

Denne produktinformasjonen vedrører ikke produkter Flügger har i sitt nåværende sortiment. 
Vår produktinformasjon vedrørende sparkling av gipsskjøter fra den 6. januar 2017 er derfor fortsatt gjeldende.
For å optimere vår løsning til sparkling av gipsskjøter valgte Flügger høsten 2016 å erstatte vår private label gipstape med følgende varenumre:  80444, 80445 og 80446, med en gipstape av merket Marco. Samtidig har Flügger valgt å utfase Flügger Sandplast LH+ slik at vi nå kun selger sparkelprodukter med en dokumentert bruddstyrke over 300 NM.
 
Den tilbakekalte gipstape i kombinasjon med Flüggers sparkelprodukter til gipsskjøter kunne i noen tilfeller skape problemer for kundene i form av kantslipp, sprekkdannelser og manglende vedheft. 

Såfremt kundene har anvendt produktene uten å konstatere disse problemene, skal de ikke foreta seg noe. 
Flügger oppfordrer de kunder som har kjøpt og brukt de gjeldende produkter og som opplever disse problemene om å henvende seg til Flügger som så vil registrere og behandle reklamasjonen.
 
Kundene skal være oppmerksomme på at kantslipp og sprekkdannelser og manglende vedheft kan oppstå pga. feil i den håndverksmessige utførelsen og ved avvik i varme, kulde, fukt, samt tørr luft i forskjellige ugunstige kombinasjoner.