Produktinformasjon om Flutex 7S

Flügger har utført en rekke tester og analyser av produktet Flutex 7S, da enkelte kunder har gitt oss beskjed om at produktet kleber uhensiktsmessig.
Det er ikke påvist feil ved produktet og våre undersøkelser og tester viser at Flutex 7S fungerer etter hensikten.

Enkelte kunder har meldt inn til oss at produktet 7S kleber uhensiktsmessig i en lengre periode etter påføring. 
Flügger har besiktiget prosjektene og har i disse tilfellene konstatert klebende overflater. For å avklare årsaken til dette har Flügger utført en rekke tester og analyser. 
Disse har ikke påvist feil ved produktet men har understreket at Flutex 7S fungerer som den skal når den anvendes korrekt.

Våre undersøkelser viser at problemet oppstår hvis underlaget hvor produktet påføres har et for høyt innhold av fukt. 
Høyt fuktinnhold  i underlaget kan resultere i at Flutex 7S mykgjøres og det oppstår en klebeeffekt.

I takt med at underlaget tørker opp, forsvinner klebeeffekten. Reoler eller annet som  har blitt montert på de malte overflatene
mens malingen var klebende, kan vise seg vanskelig å fjerne – også etter endt uttørking.

Dette skal du være oppmerksom på når du velger maling
Underlag i bygningskonstruksjoner inneholder en viss mengde fukt, men for å få et optimalt resultat er det avgjørende at mengden av fukt i underlaget ikke overstiger anbefalingene i 
BR15 - Veiledning om håndtering av fukt i bygningskonstruksjoner samt Byggeforskriftene.
Vi anbefaler, at du alltid overholder disse retningslinjene. Vær dog oppmerksom på at visse av våre produkter er mere tolerante ovenfor fukt i underlaget enn andre. 
En tommelfingerregel er, at jo lavere glans malingen har, desto mer tolerant vil malingen være ovenfor fukt. 

Vi henviser som alltid til arbeidsbeskrivelse og produktdatablader for korrekt bruk av våre produkter. 
Flügger har produkter for alle forhold og hjelper deg som alltid gjerne med råd og veiledning for å ta det riktige valget. 

Vi hører gjerne fra deg
Våre analyser har vist at Flutex 7S fungerer etter hensikten, og vi har heller ikke motatt dokumentasjon for, at det er noe galt med produktet. 
Inntil resultatene av analysene lå klar, har Flügger kompensert enkelte kunder, 
men på bakgrunn av disse resultatene kan vi ikke i fremtiden kompensere kunder som eventuelt opplever tilsvarende problemer. 

Flügger er malerfagets leverandør og for oss er det ytterst viktig at våre kunder har tiltro til både oss og våre produkter. 
Vi ber deg derfor kontakte oss hvis du har spørsmål om ovenstående eller har utfordringer med våre produkter, eksempelvis også Flutex 7S .
Kun på denne måten kan vi i fellesskap sikre at Flügger til stadighet utvikler produkter som lever opp til de aktuelle betingelsene i malerbransjen. 

Produktfakta om Flutex 7S
Flutex 7S er en fyldig maling som spesielt  anbefales til vegger og tak f.eks. i kontorer, oppholdsrom og gangarealer hvor overflaten utsettes for tilsmussing og/eller slitasje. 
Malingen er ikke egnet til våtrum. 
Malingen er lett å påføre, spruter ikke og er vaskbar.