Flytteleiligheter

Standen på flytteleiligheter kan være svært forskjellig, men hard konkurranse er med på å presse og ensrette prisene. Det stiller store krav til valget av materialer til både rengjøring. reparasjon og finish.

Typiske udfordringer

1
halbella

Ekstremt fokus på pris

Uansett om det er borettslaget eller fraflytteren som har ansvaret for istandsettelsen, er prisen en avgjørende faktor. Det skal være så billig som mulig.

2
Vidt forskjellig stand

Vidt forskjellig stand

Leilighetenes stand kan svinge fra pene og velholdte til rotete og nikotinluktende, men kravet om hurtig og billig istandsettelse er det samme.

3
Effektivitet og rask påføring

Effektivitet og rask påføring

Ofte er tiden knapp, for nye leietakere skal flytte inn. Og den kan bli enda knappere dersom fraflytteren selv har forsøkt, men ikke fått godkjent arbeidet.