Kundereklamasjoner

Hvis du som kunde opplever at et produkt fra Flügger avviker i forhold til det forventede, skal denne informasjonen registreres i vårt reklamasjonssystem slik at vi kan behandle din henvendelse best og hurtigst mulig.

Beskrivelse av avviket
Vi har behov for at du beskriver avviket så godt som mulig. Til dette formålet har vi utarbeidet et formular som gir et overblikk over den informasjonen vi har behov for i forbindelse med reklamasjonsbehandling og årsaksanalyse. I visse tilfeller kan det lette saksbehandlingen hvis du har bilder som dokumenterer avviket, slik at Flügger eventuellt kan påkreve utdypende undersøkelser. Hvis det virker nødvendig vil våre lokale konsulenter eller en teknisk ekspert fra Flügger besiktige reklamasjonen. 
Jo bedre informasjon Flügger mottar, jo bedre mulighet har vi for å behandle din henvendelse.

Her finner du skjemaet

Avklaring og avslutning
Vi bestreber oss altid på å behandle og avslutte din reklamasjonssak så raskt som mulig via vår salgsavdeling eller den lokale butikken som understøttes av vår tekniske avdeling. 

Med vennlig hilsen
Flügger A/S