Spesielle meldinger

2

Varsel om prisjustering fra 01. mai 2021

Kjære kunde

Vi varsler med dette om en generell prisøkning på ca. 2,5 % på våre produkter.

Justeringene gjøres med bakgrunn i økte råvarepriser. Det har den senere tiden vært en rask og markant økning i råvareprisene for produksjon av våre produkter, som igjen resulterer i en nødvendig justering av våre priser.

Har du spørsmål vedrørende prisjusteringen, er du velkommen til å kontakte undertegnede.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Thomas Sundmoen
Salgssjef Proff
Flügger Norway AS