04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Velg mellom tusenvis av farger!

Trykk på fargepaletten "Velg farge" over og oppdag tusenvis av farger vår maling kan blandes i. *Merk at farger som vises digitalt vil variere avhengig av type skjerm og enhet de blir vist på. Vi anbefaler derfor at så lenge du ikke allerede er bestemt på en fargekode, bestiller en fargeprøve eller besøker en av våre butikker for veiledning.

Varianter

3 L
469,00 kr / stykk
0,75 L
219,00 kr / stykk
Lett å påføre
Halvmatt, dekket overflate, som fremhever treets struktur og skjuler åretegning i treverket. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 6 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

30, Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

11 (m2/l) Lang rekkeevne

5 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Lett å påføre
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data