06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

10 L
949,00 kr / stykk
0,75 L
229,00 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 6 Timer

Overmalbar: 24 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Terrasse og hagemøbler

Trefasade og gjerde

Finish

Halvblank, Heldekkende, 60

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Fyldig påføring
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data