Dekso 5 /globalassets/inriver/resources/14922_fl%C3%BCgger_dekso-5_10l_dekso-5-726576.png?8a8cdf9f
Matt veggmaling med svak glans, kombinerer funksjon og estetikk med kompromissløs kvalitet.
Dekso 5 har spesielle egenskaper som kombinerer funksjon og estetikk med kompromissløs kvalitet. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav og spesielle estetiske krav som utsettes for noe smuss og slitasje. Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
  • Veggmaling
  • Svak glans
  • Ekstra robust overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 4 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Plaster

Betong

Cement

Brick

Painted

Gips

Finish

Matt, 5

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Veggmaling
  • Svak glans
  • Ekstra robust overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data