Facade Universal /globalassets/inriver/resources/24432_facade-universal_07_10l_facade-uni-793818.jpg?652b299b

Velg mellom tusenvis av farger!

Trykk på fargepaletten "Velg farge" over og oppdag tusenvis av farger vår maling kan blandes i. *Merk at farger som vises digitalt vil variere avhengig av type skjerm og enhet de blir vist på. Vi anbefaler derfor at så lenge du ikke allerede er bestemt på en fargekode, bestiller en fargeprøve eller besøker en av våre butikker for veiledning.

Varianter

9,1 L
1 499,00 kr / stykk
2,8 L
589,00 kr / stykk
0 kr

Leveringstid: 5-6 virkedager

Helmatt, diffusjonsåpen oljeemulsjonsmaling. Den sikreste løsningen hvis du ikke vet hva som er malt med tidligere. Forventet holdbarhet 12 år.
Gir en værbestandig overflate med et "kalket" utseende. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.
  • Helmatt, «kalket» utseende
  • Den sikreste løsning på svakt bundne underlag
  • Diffusjonsåpen

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(H412) Skadelig
(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.
(P273) Unngå utslipp til miljøet.
(P501) Innhold/beholder leveres til …
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 24 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Puss

Betong

Finish

2, Helmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Helmatt, «kalket» utseende
  • Den sikreste løsning på svakt bundne underlag
  • Diffusjonsåpen
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data