04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/43585_woodtex_04_classic_traebeskyttelse_p7_10l-108435.jpg?a21ad67c
Halvmatt dekkbeis. Forventet holdbarhet 10 år.
Flügger 04 Wood Tex Classic, til utvendig treverk med god inntrengning og maksimal beskyttelse mot fukt og vann. Kan brukes ved lave temperaturer. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.
  • Lett å påføre
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 6 Timer

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 12 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Tre

Tre

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

11 (m2/l) Lang rekkeevne

5 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Lett å påføre
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data