Flutex 2S /globalassets/inriver/resources/flutex-2s.png

Varianter

10 L
889,00 kr / stykk
Svanen EU-Ecolabel (Blomsten)
0 kr
Takmaling

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 4 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tak

Finish

2

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Takmaling
  • Refleksfri
  • Helmatt
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data