Flutex 5 /globalassets/inriver/resources/flutex-5-107542.png?6e9ca8f4
Matt vegg- og takmaling med dempet glans, perfekt valg når det gjelder kvalitet og økonomi.
Flutex 5, dekkeevne, robusthet og vedheft er prioritert Anbefales for lokaler med normale funksjonskrav, som utsettes for litt smuss og slitasje. Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, myk børste, vann og klut.
  • Vegg- og takmaling
  • Dempet glans
  • Robust overflate

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 4 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Puds

Betong

Cement

Murstein

Målet

Gips

Finish

Matt, 5

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Vegg- og takmaling
  • Dempet glans
  • Robust overflate
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data