Flutex 5S /globalassets/inriver/resources/70673_ff_flutex5s_p7_10l_ecolabel-108335.jpg?a21ad67c
Matt vegg- og takmaling med dempet glans, gode påføringsegenskaper og produktivitet.
Flutex 5S har gode påføringsegenskaper og er det optimale valget for produktivitet, finish og miljø. Anbefales for lokaler med normale funksjonskrav, som utsettes for moderat smuss og slitasje. Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, vann og avtørking med en fuktig klut.
  • Vegg- og takmaling
  • Dempet glans
  • Fyldig

Signal ord

Ingen

Helse setninger

(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH210) Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 1 Time

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 4 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Puss

Betong

Sement

Murstein

Tidligere malt

Gips

Finish

Matt, 5

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Vegg- og takmaling
  • Dempet glans
  • Fyldig
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data